Affärsområden

Kvalitetslösningar för miljöer med höga renhetskrav

Pharma

Bioteknik

Processerna inom life science är en utmaning för alla material som används i renrum, i laboratorier, på sjukhus eller i produktionslokaler. Hållbarheten, pålitligheten och moståndskraften mot tuffa kemikalier, förutsättningarna i miljöer med höga renhetskrav och materialvalet är faktorer som måste tas i beaktande när det gäller produkter och utrustning.

Vi har rätt kompetens och erfarenhet för att tillgodose många av dina komplexa behov och krav när det gäller tillämpningar i rostfritt stål. Vi erbjuder kvalitetslösningar i rostfritt stål – från små komponenter och chassin till hela process- och monteringsmaskiner. Vi kan också hjälpa dig med kvalitetsplaner, rutiner och materialspårbarhet.

RFR Solutions är din partner från tidig projektfas och prototypframställning till fullskalig produktion.

Vi erbjuder

 • Projektledning och konstruktion i Inventor
 • Kostnadsbesparande och produktionsoptimerade projekt
 • Montering av maskiner och installationer
 • Tester och funktionskontroller
 • Buffertavtal
 • Inköp av material och komponenter

Tillverkning

 • Rörsystem inklusive orbitalsvetsning och automatisk bockning
 • Laserskärning, bockning, svetsning och slipning av stålplåt
 • Licenssvetsning
 • Skärande bearbetning inklusive fräsning, svarvning, flerop och arborrverk
 • Ytbehandling som till exempel blästring, betning och trumling

Lokaler

 • Komplett produktionsanläggning på 16 000 m2

Certifieringar

 • ISO 9001 and ISO 3834-2