RFR Solutions har klarat förnyelserevisionen av ISO 9001:2008

2012-11-05
”Förnyelserevisionen visar att företaget har ett starkt ledningssystem som är väl genomfört i organisationen. Revisionen har bedrivits med en engagerad ledning och anställda. Företaget upplevs ha mycket kompetenta medarbetare och har strukturerat om sig på ett bra sätt efter ändrade förhållanden”.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16