RFR Solutions använde endast el från långsiktigt hållbara energikällor 2015

2016-02-23
Under 2015 använde RFR Solutions klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Ambitionen för 2016 är att fortsätta med denna inriktning.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16