RFR Solutions fortsätter att endast använda el från långsiktigt hållbara energikällor

2017-01-02
RFR Solutions fortsatte även under 2016, att endast använda klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Ambitionen för 2017 är att fortsätta med denna inriktning.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16