RFR Solutions slutlevererar Stainless Steel Liner till ESS i Lund

2018-03-19

Leveransen består av 6 inneslutningar, där den största är 6,5 meter lång, 5,5 meter bred och 3,6 meter hög. Inneslutningarna lastas i Landskrona den 20 mars och lossas dagen därpå siten i Brunnshög.

Transporten från Landskrona till Lund sker med specialtonnage med följebilar och ställer krav på tillstånd ifrån Trafikverket. Efter att inneslutningarna lossats på ESS påbörjar RFR Solutions installationsarbetet på site.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16