I teknikens framkant

Ett starkt fokus på teknik, kvalitet och ständiga förbättringar genomsyrar RFR Solutions. Våra projekt inom Big Science-området är viktig del av vår kompetensutveckling. Här får vi arbeta i teknikens absoluta framkant och vara en aktiv del i utvecklingen av nya konstruktioner, nya materialkvaliteter (t.ex. 316 LN) och produktionsmetoder.

Vi samarbetar med forskare från ett flertal universitet och hjälper dem att ta fram utrustning till några av världens ledande forskningsanläggningar, t.ex. CERN, Max IV och ESS. Erfarenheterna från Big Science-projekten tar vi med oss till våra övriga projekt. På så sätt driver vi utvecklingen av teknik och kvalitet framåt inom alla våra applikationsområden.
 

Nyheter

Åtgärder med anledning av COVID-19

2020-03-24

RFR Solutions följer händelseutvecklingen av coronaviruset som orsakar covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Därför tillämpar RFR Solutions följande förebyggande skyddsåtgärder:

·         All personal ska stanna hemma om de har något av följande symptom; feber, besvärlig hosta, halsont/snuva eller en allmän sjukdomskänsla

·         Personal uppmanas avstå från alla resor som inte är affärskritiska

·         Vi har infört utökade hygienrutiner i våra lokaler

·         Vi tillämpar ”social distansering” där man i största möjliga mån undviker nära kontakt mellan personer för att minimera risken för smittspridning

·         Tillsvidare tar vi inte emot besök från några leverantörer eller kunder. Eventuella undantag beslutas av VD

Vårt primära mål med de här insatserna är att vår personal ska känna sig säker, men också för att se till att verksamheten kan fortlöpa.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din kontaktperson på RFR Solutions.

Ovanstående information uppdateras löpande utifrån händelseutvecklingen.


Läs mer >

Kontakta oss

Vi träffar dig gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig med såväl konstruktion som tillverkning. Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte snarast. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.