Produktion

Vi är specialister på att producera mindre serier av högkvalitativa komponenter och system i rostfritt stål. Med kompetenta och engagerade medarbetare, flexibel produktion och ett starkt kundfokus ser vi till att du får bästa möjliga funktionalitet, rätt kvalitet, leveranser i tid och låga produktionskostnader.

Komplett produktionsanläggning

Eftersom vi enbart arbetar i rostfritt stål finns det ingen risk för kontaminering från svart stål i vår verkstad.

För att ha full kontroll över kvaliteten och produktionsprocessen så utför vi i princip allt arbete själva och lägger sällan ut moment på underleverantörer. Vi arbetar med stång, rör och plåt och utför svetsning, maskinbearbetning, laserskärning (plåt och rör), montage och rörtillverkning.

Många av våra kunder ställer höga krav på ytbehandlingen och vi erbjuder blästring, miljövänlig betning, kvalificerad slipning och elpolering.

Vår flexibla produktionsanläggning har maskiner, yta och lyftkapacitet anpassade för att vi även ska kunna tillverka stora produkter, t.ex. stora tankar.

Experter på rostfritt stål

Att arbeta i rostfritt stål medför en rad utmaningar. Exempelvis påverkas rostfritt stål mer av värme än vanligt kolstål. Det betyder att svetsning och skärande bearbetning orsakar formförändringar i materialet som man på olika sätt måste ta hänsyn till för att få rätt toleranser.

På RFR Solutions har vi arbetat med rostfritt stål sedan 1984. Vi har både erfarenheten och kompetensen som krävs för att det ska bli ett bra resultat. Vi arbetar med alla kvaliteter av rostfritt stål (inklusive SMO och Duplex) och vi vet hur man konstruerar och producerar för att säkerställa rätt toleranser och god funktionalitet.

Full kontroll för maximal kvalitet

RFR Solutions är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi investerar kontinuerligt i digitala system som säkrar kvaliteten och ökar effektiviteten. Ett exempel är vårt affärssystem som knyter samman alla delar av produktionen. Det gör att vi kan styra produktionen i realtid och ha 100 % kontroll på var alla delkomponenter är i produktionsprocessen.

Ett annat exempel är att vi har kopplat samman vårt CAD-system med våra tillverkningsmaskiner.

Högkvalitativ svetsning

De flesta projekt vi arbetar med involverar svetsning. Att svetsa i rostfritt stål ställer höga krav på såväl den individuelle svetsaren som hela företagets system av rutiner och instruktioner. Under åren har vi byggt upp spetskompetens inom svetsning i rostfritt och vi arbetar efter ett tredjepartscertifierat svetsledningssystem som håller högsta klass enligt ISO 3834-2.

Vi arbetar enligt svetsprocedurer som har utvecklats tillsammans med externa konsulter och har svetsinstruktioner där så krävs.

Alla våra svetsare är utbildade i ISO 5817, är licensierade och genomgår svetsarprövningar med jämna mellanrum för att säkra kvaliteten.

Kvalitetstester

Kontinuerliga kontroller och tester är en naturlig del av vårt arbete. Våra kvalitetstester utförs dels av vår egen personal och dels av ackrediterade laboratorier. Exempel på kontroller som vi kan erbjuda är:

  • Visuell kontroll
  • Penetrantkontroll
  • Röntgen
  • Heliumläcksökning
  • Ultraljud

Hos oss kan du även utföra FAT-tester.

Dokumentation

Vi levererar komplett dokumentation, helt enligt våra kunders krav. Det kan exempelvis vara mätprotokoll, materialcertifikat, svetsprovningsprotokoll och testprotokoll.

Tack vare vårt produktionsstyrningssystem så har vi full spårbarhet på allt material som vi använder och du kan vara säker på att du alltid får rätt materialcertifikat.  

Tryckkärl

RFR Solutions är certifierade enligt PED för tryckkärlsproduktion.

Kontakta oss

Vi träffar dig gärna och diskuterar hur vi kan hjälpa dig som underleverantör. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.