Konstruktion

Våra erfarna konstruktörer hjälper dig att optimera dina konstruktioner så att de håller rätt kvalitet, uppfyller alla funktionskrav och kan produceras till lägsta möjliga kostnad. De kan naturligtvis även göra kompletta konstruktioner från grunden om så önskas.

Goda råd är inte dyra

För bästa resultat rekommenderar vi ett kontinuerligt samarbete redan från ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet. På så sätt kan du dra full nytta av våra konstruktörers kompetens. De hjälper ofta våra kunder att optimera konstruktionerna, t.ex. med placering av svetsfogar, minimering av materialåtgång, lämpliga toleranser, val av godstjocklekar och materialkvaliteter.

För större produkter kan vi anpassa konstruktionerna för enkel installation och transport genom att dela upp dem i moduler.

Nätverk med samarbetspartners

Vi har ett väl inarbetat nätverk av samarbetspartners och med deras support kan vi även bistå med hållfasthets- och flödesberäkningar vid behov.

Rätt material

Våra konstruktörer har lång erfarenhet från en rad olika krävande applikationer och hjälper dig välja rätt materialkvalitet utifrån aktuella driftsförhållanden. Vi arbetar med alla varianter av rostfritt stål, inklusive Duplex och syrafast stål.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan stödja dig i processen att realisera en ny idé eller optimera en existerande produkt. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.