Vetenskaplig utrustning för extrema förhållanden

Vi samarbetar med forskare från en rad universitet i projekt där vi utvecklar och tillverkar avancerad utrustning till några av världens ledande forskningsanläggningar, bl.a. CERN och Max IV. Vi är också en aktiv partner i uppbyggnaden av ESS och hjälper till med olika delar av projektet.

Att göra det omöjliga möjligt

I våra Big Science-projekt ställs vi ofta inför helt nya utmaningar. De extrema kraven, t.ex. när det gäller temperaturer och måttnoggrannhet, har ofta lett till att vi har utvecklat helt nya konstruktioner och tillverkningsmetoder.

Vår materialkompetens kommer väl till pass i dessa projekt och vi hjälper ofta till att optimera konstruktionerna så att de kan tillverkas på ett sätt som garanterar kvaliteten och funktionen.

Tillverkning

Det är ofta en rad utmaningar i tillverkningen som vi måste ta hänsyn till för att kravspecifikationerna ska kunna uppfyllas. Ett exempel är krav på att utrustningen inte får vara magnetiserad. Eftersom rostfritt stål kan magnetiseras vid svetsning och bearbetning krävs det speciella åtgärder för att förhindra att så sker.

En annan utmaning är de extremt låga temperaturer, ner mot absoluta nollpunkten vid -273°C, som en del utrustning utsätts för. Rostfritt stål klarar låga temperaturer väldigt bra och är ett utmärkt val för denna typ av applikationer, men det gäller att välja rätt materialkvalitet och att vara extremt noggrann vid svetsarbetena.

Dokumentation

Komplett dokumentation är ett standardkrav i Big Science-projekt. Vi har processer och rutiner på plats för att kunna leverera alla relevanta dokument, inklusive alla materialcertifikat, testprotokoll, etc.

Exempel

  • Kryoteknisk utrustning
  • Inneslutningar för radioaktiva miljöer
  • Stativ

Kontakta oss

Vi träffar dig gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig med utrustning till Big Science-projekt. Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte snarast. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.