Vi trivs bäst med höga krav

Som leverantör till några av de mest krävande industrierna så anser vi att goda kunskaper om kundernas processer är en förutsättning för att kunna vara ett bra stöd. Vi fokuserar på fem industrier och har under åren byggt upp en stor kompetens om applikationerna och kraven i dessa.

Gemensamt för dessa fem industrier är att det ställs höga krav på kvalitet, driftsäkerhet och dokumentation. Vi är ofta med från ett tidigt stadium i produktutvecklingen och stödjer med goda råd för att optimera konstruktionerna till produktionsprocesserna och rådande krav.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig:

Medtech
 
Medtech – Medicinteknisk utrustning och processutrustning för läkemedelsproduktion.
 
Energy
 
Energy – Komponenter och system till kärnkraftverk, olja- och gasutvinning samt biogas.
 
Food
 
Food – Processteknik till livsmedelsindustrier.
 
Big Science
 
Big Science – Avancerade tekniska lösningar för forskningsanläggningar.
 
Greentech Greentech – Utrustning för luft- och vattenrening samt återvinning av näringsämnen.