Med patientsäkerheten i centrum

Tack vare vårt fokus på hög kvalitet, dokumentation och punktliga leveranser har vi under åren utvecklat ett nära samarbete med ett flertal producenter av medicinteknisk utrustning och läkemedel. Vi har god kunskap om de krav som ställs för att garantera patientsäkerheten och vi hjälper dig genom hela processen från idéstadiet till testad och klar produkt.

Maximal hygien

Vi har produktions- och kvalitetskontrollsprocesserna som krävs för att producera utrustning som uppfyller de strängaste hygienkraven för utrustning för läkemedelsproduktion och behandling av patienter. Vi säkerställer att alla ytor har rätt ytjämnhet och att alla svetsar är fria från porer och sprickor.

Kvalitet i varje detalj

Tester är en central del av vårt kvalitetsstyrningsarbete. Oftast utförs testerna av ackrediterade laboratorier för att säkerställa en objektiv kvalitetskontroll. Naturligtvis är du även välkommen att utföra FAT-tester hos oss.

Spårbarhet och dokumentation

Vi levererar komplett dokumentation med alla certifikat, testprotokoll, etc. helt enligt dina önskemål. Tack vare vårt produktionsstyrningssystem så har vi full spårbarhet på allt material som vi använder.

Exempel

Exempel på produkter som vi har producerat är utrustning för tillverkning av mediciner, transplantationer och hantering av strålning.

Vi har lång erfarenhet av att producera utrustning som utsätts för strålning, t.ex. för produktion av kontrastvätska, och att tillverka effektiva och lättinstallerade strålskydd.

Vi är också experter på vakuumteknik och att tillverka vakuumkammare, inklusive läcksökning med helium.

Kontakta oss

Vi träffar dig gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig inom Medtech och Pharma-området. Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte snarast. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.