Ett revolutionerande material

Rostfritt stål är ett fantastiskt material med många unika egenskaper. Vi har arbetat med rostfritt stål sedan RFR Solutions startade 1984. Drygt tre decennier senare har vi en kunskap om materialet som vi tror oss vara unika med i Sverige.

Ökad popularitet

Användningen av rostfritt stål ökar stadigt över hela världen. Under de senaste 30 åren har produktionen ökat med 6 % per år och i takt med att nya rostfria stålkvaliteter utvecklas ökar användningsområdena. Exempelvis har utvecklingen av höghållfasta kvaliteter medfört att rostfritt stål mer och mer har börjat användas i lastbärande delar av konstruktioner.

Låga livscykelkostnader

Korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål gör att den färdiga produktens livslängd ofta är väldigt lång. Detta leder både till låga investerings- och underhållskostnader över tid, vilket resulterar i låga totalkostnader över produktens livscykel.

En annan fördel är det höga skrotpriset. När produkten eller anläggningen är uttjänt har den ett betydande skrotvärde som är enkelt att realisera.

Miljövänligt

Produkter i rostfritt stål är enkla att återvinna eftersom de nästan aldrig är målade. Rostfritt stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten påverkas.

Återvinningsgraden är hög och ungefär 90 % av alla rostfria produkter återvinns efter att de blivit uttjänta. Genom att återvinna materialet sparas nästan 80 % av den energi som krävs för att tillverka nytt stål från järnmalm.

Den långa hållbarheten och höga återvinningsgraden leder till en avsevärt minskad miljöbelastning jämfört med vanligt kolstål

Hygieniskt och estetiskt tilltalande

Med rätt ytbehandling kan rostfria ytor bli extremt jämna och lätta att hålla rena. Hygienen i kombination med att rostfritt stål inte avger några ämnen som kan kontaminera det som materialet kommer i kontakt med har gjort rostfritt till ett favoritmaterial inom läkemedels-, process- och livsmedelsindustrin.

Den blanka ytan har estetiska kvaliteter som uppskattas av många. Tillsammans med den långa hållbarheten har detta gett rostfritt stål en framträdande roll inom arkitektur.

Måste skyddas från kolstål

Om partiklar av vanligt kolstål kommer i kontakt med rostfritt stål så kan korrosion uppstå. Om kolstålspartiklarna utsätts för fukt så börjar de korrodera och när processen väl har börjat så kan korrosionen sprida sig till det rostfria stålet. Därför är det oerhört viktigt att allt rostfritt material skyddas från spånor och damm av kolstål under produktionsfasen.

Hos leverantörer som arbetar med både rostfritt stål och kolstål kan det vara svårt att säkerställa att rostfria produkter inte blir kontaminerade under produktionsprocessen. Detta gäller inte minst vid kantpressning då små partiklar från tidigare bearbetade kolstålsplåtar kan ha fastnat i pressverktygen och sedan pressas in i det rostfria stålet.

För att garantera att våra produkter inte ska vara kontaminerade arbetar vi endast i rostfritt stål och vår verkstad har varit helt ren från kolstål i tio år.