RFR Solutions är nu certifierade enligt ISO 3834-2 (Kvalitetskrav för svetsning)

2011-11-14
Certifieringen är ett kvitto på att RFR Solutions har den kompetens och de rutiner som krävs för att uppfylla de omfattande kraven i svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 och därmed kunna åta sig projekt inom de mest krävande områdena.

Som certifierade ställs det krav på att företaget skall vara väl insatt i de lagar, krav och standarder som gäller för de projekt man utför. Vidare ska man också se till att säkerställa kompetens och resurser innan ett projekt påbörjas, vilket ger en stor trygghet för kunderna.

Den här investeringen var ytterligare ett steg i RFR Solutions målsättning, om att vara den ledande tillverkaren av lösningar i rostfritt stål.

Certifieringen utfördes den 19 september av Force Technology Sweden AB.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16