RFR Solutions deltar i Big Science Sweden Conference 2019

2019-11-21

RFR Solutions deltar i en konferens angående hur man kan hantera inköpsbehoven till olika forskningsanläggningar. Dessutom diskuteras samarbetsmöjligheter mellan universitet och företag för att stärka konkurrenskraften. Konferensen genomförs i Lund den 26 november och arrangeras av Big Science Sweden.