RFR Solutions har erhållit ytterligare order från SKB

2021-03-26

RFR Solutions har erhållit ytterligare order från SKB.

Ordern som skall levereras hösten 2021, är av betydande storlek för företaget.