RFR Solutions flyttar till nya kontorslokaler

2019-09-09

Fr.o.m. torsdagen den 12 september kommer vi att befinna oss i vår nya kontorsdel.

Kontoret ligger placerat i vår befintliga fastighet och innebär endast att vi flyttar ca. 90 m i sydvästlig riktning.

Ny post- och besöksadress blir Förrådsgatan 1A.

Vår leveransadress är fortfarande Varvsvägen 84.