RFR Solutions besöker forskningsanläggningar i Tyskland

2018-04-10

Den 11 april besöker RFR Solutions forskningsanläggningarna XFEL och DESY i Hamburg. Besöket ger RFR Solutions möjlighet att presentera sin verksamhet samt diskutera samarbetsmöjligheter med representanter från de båda forskningsanläggningarna. RFR Solutions arbetar redan idag med MaxLab4, ESS och CERN.