RFR Solutions deltog i AMICI's första årsmöte i Uppsala

2018-02-23

RFR Solutions deltog i AMICI's första årsmöte den 21 februari på Uppsala Universitet.

AMICI H2020-projektet finansieras av EU med den utmanande uppgiften att bygga upp villkoren för att konsolidera och upprätthålla utnyttjandet av den europeiska teknikinfrastrukturen. Detta för att möjliggöra byggandet av framtida vetenskapliga forskningsprojekt och att stärka de europeiska företagens möjligheter att konkurrera om den globala marknaden.

Då inte bara som kvalificerade leverantörer av komponenter till acceleratorer och stora superledarmagneter, utan också inom utveckling av innovativa applikationer inom avancerade sektorer såsom hälso- och sjukvård och rymdapplikationer. 

För ytterligare information se: https://indico.uu.se/event/445/overview