RFR Solutions tredjepartscertifierar sig enligt ISO 14001:2015

2020-09-07

RFR Solutions har påbörjat certifieringsprocessen i enlighet med ISO 14001:2015. Certifieringsorgan är LRQA. Tredjepartscertifieringen beräknas vara klar i oktober månad 2020.

Detta ligger helt i linje med vår strategi om att samarbeta med kunder som inte enbart ställer höga kvalitetskrav utan även höga krav på vårt miljöarbete, säger VD Mats Orup.