RFR Solutions har erhållit order på stainless steel plates for the walls and floors of the Active Cells till ESS Lund

2019-12-16

RFR Solutions har erhållit order på stainless steel plates for the walls and floors of the Active Cells till European Spallation Source (ESS) i Lund. Leveransen omfattar även installation i den aktiva cellen. Ordervärdet uppgår till ett betydande belopp för RFR Solutions. RFR Solutions levererar idag även kontinuerligt till andra forskningsanläggningar i Europa.