RFR Solutions har valts ut till leverantör för Hi-Lumi HL-LHC projektet på CERN i Schweiz

2022-02-18

Ordern är en fortsättning efter det att vi har varit med att bygga den första prototypen DFHX som nu är under validering på CERN, se mer i länken. Kontraktet är betydande för RFR Solutions och leveranserna ska ske under 2022 – 2023. Som en del i projektet kommer RFR Solutions också att bygga ett nytt test- och mätcenter med bl.a. läckagesökning, dimensionskontroll mm.

Ordern är huvuddelen i Sveriges första K-kontrakt med Cern och görs i samarbete med Uppsala Universitet. Tord Ekelöf, professor i partikelfysik, har varit initiativtagare och ledande i projektet att ta hem Sveriges första kontrakt där samarbete och kompetensutväxling står i centrum. 

Projektet gäller utveckling av kryostater för sammankoppling av supraledande kablar som leder strömmar på hundratusentals ampere vilka behövs för uppgraderingen av partikelacceleratorn HL-LHC på CERN. RFR Solutions ska tillverka komponenterna till kryostaterna som har höga krav på bl.a. högvacuum och funktion vid mycket låga temperaturer på omkring 20 Kelvin (-250°C). 

https://hilumilhc.web.cern.ch/article/dfxh-prototype-validation