RFR Solutions kommer att delta i en tre dagars utbildning i Ultra High Vacuum

2019-09-27

RFR Solutions kommer att delta i en tre-dagars utbildning i Ultra High Vacuum (UHV) för partikelacceleratorer och Synchrotron Light-anläggningar i oktober 2019. Utbildningen riktar sig till företag som levererar delar, system och tekniska lösningar för UHV-relaterade områden med acceleratorer och ljuskällor. Deltagarna kommer att gå igenom konstruktionsprinciper och lösningar, delar som kan användas och sådana som inte är lämpliga att använda, metoder för svetsning och läcktestning och andra utmaningar inom området Ultra High Vaccum.