RFR Solutions genomförde en utbildning med Lunds Universitet

2018-12-05

RFR Solutions genomförde den 27 november en utbildningsdag med hjälp av Lunds Universitet.

Utbildningen omfattade det rostfria materialet och dess olika egenskaper vid svetsning och maskinbearbetning.