RFR Solutions fortsätter att endast använda el från långsiktigt hållbara energikällor

2018-01-15

RFR Solutions fortsatte även under 2017 med, att endast använda klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Ambitionen för 2018 är att fortsätta med denna inriktning.