Åtgärder med anledning av COVID-19

2020-03-24

RFR Solutions följer händelseutvecklingen av coronaviruset som orsakar covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Därför tillämpar RFR Solutions följande förebyggande skyddsåtgärder:

·         All personal ska stanna hemma om de har något av följande symptom; feber, besvärlig hosta, halsont/snuva eller en allmän sjukdomskänsla

·         Personal uppmanas avstå från alla resor som inte är affärskritiska

·         Vi har infört utökade hygienrutiner i våra lokaler

·         Vi tillämpar ”social distansering” där man i största möjliga mån undviker nära kontakt mellan personer för att minimera risken för smittspridning

·         Tillsvidare tar vi inte emot besök från några leverantörer eller kunder. Eventuella undantag beslutas av VD

Vårt primära mål med de här insatserna är att vår personal ska känna sig säker, men också för att se till att verksamheten kan fortlöpa.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din kontaktperson på RFR Solutions.

Ovanstående information uppdateras löpande utifrån händelseutvecklingen.