RFR Solutions har medverkat i projektet "Kickstart Digitalisering"

2018-11-09

RFR Solutions har under hösten medverkat i projektet "Kickstart Digitalisering." Projektet anordnades av IUC Syd och syftade till att inspirera industriföretag och ge insikt, för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitalisering innebär.

Upplägget har dels bestått av workshops där man i olika övningar diskuterat ämnet digitalisering med andra industriföretag, samt besök ute hos några industriföretag, där de fått berätta mer om sin digitaliseringsresa.

Projektet har varit mycket givande och vi på RFR Solutions har nu ett antal ”case” inom digitalisering, som vi ska gå vidare med.