RFR Solutions fortsätter att endast använda el från långsiktigt hållbara energikällor

2019-03-01

RFR Solutions fortsatte även under 2018 med, att endast använda klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Ambitionen för 2019 är att fortsätta med denna inriktning.