MAX IV-Laboratoriet förlänger nuvarande avtal med RFR Solutions avseende mekanisk tillverkning

2019-12-09

MAX IV-laboratoriet, Lunds Universitet, har beslutat att förlänga nuvarande ramavtal avseende mekanisk tillverkning med RFR Solutions. Avtalet gäller under 2020 och 2021.