RFR Solutions har påbörjat installationen av stainless steel plates

2020-03-16

RFR Solutions har påbörjat installationen av stainless steel plates for the walls and floors of the Active Cells på European Spallation Source (ESS) i Lund.

Installationen beräknas pågå fram till juli 2020.