RFR Solutions slutlevererar Stainless Steel Liner till ESS i Lund

2018-03-19

Leveransen består av 6 inneslutningar, där den största är 6,5 meter lång, 5,5 meter bred och 3,6 meter hög. Inneslutningarna lastas i Landskrona den 20 mars och lossas dagen därpå siten i Brunnshög.

Transporten från Landskrona till Lund sker med specialtonnage med följebilar och ställer krav på tillstånd ifrån Trafikverket. Efter att inneslutningarna lossats på ESS påbörjar RFR Solutions installationsarbetet på site.