RFR Solutions har erhållit order på Stainless steel liner beams till ESS i Lund

2018-10-24

RFR Solutions har erhållit order på Stainless steel liner beams till bygget av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Leveransen som även omfattar installation avser innertaket i den aktiva cellen.

RFR Solutions levererar idag även kontinuerligt till andra forskningsanläggningar i Europa.