RFR Solutions inleder samarbete med CERN och Uppsala Universitet

2018-05-29

Kryoteknik som behandlar mycket låga temperaturer, är av avgörande betydelse för olika tillämpningar i vårt samhälle. Dagens tillämpningar finns bland annat inom områdena biomedicin och forskningsanläggningar. Antal företag som har kompetens inom detta område och som kan leverera utrustning är begränsat. Väldigt ofta är dessa företag, eller har varit, knutna till ett universitet eller en forskningsanläggning.

I uppgraderingen av LHC vid CERN kommer det att finnas ett behov av ytterligare utveckling av kryogena komponenter. En 100 meter lång supraledande länk, behöver byggas mellan LHC acceleratorn och magnetens kraftaggregat i en separat tunnel bredvid själva acceleratorn. Då miljön i acceleratortunneln innehåller radioaktiv strålning, placeras nödvändig utrustning i en tunnel bredvid, ett s.k. ”galleri”.

I ett gemensamt utvecklingsprojekt vill CERN, Uppsala Universitet / FREIA-laboratoriet och RFR Solutions designa, konstruera samt tillverka en prototyp, som ska koppla 37 inkommande kopparkablar från kraftaggregaten med den supraledande länken, som i sin tur innehåller 37 enskilda supraledande kablar. För att klara detta behöver man göra olika övergångar där temperaturen sänks stegvis från 20°C ner till ca. 2 Kelvin (-271°C). Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Kunskap inom detta området kommer att bidra till en ökad kompetensutveckling för RFR Solutions och dess medarbetare, vilket på sikt kan öppna upp för nya affärsmöjligheter samt göra företaget till en attraktivare arbetsgivare.