RFR Solutions besöker forskningsanläggningar i Tyskland

2018-04-10

Den 11 april besöker RFR Solutions forskningsanläggningarna XFEL och DESY i Hamburg. Besöket ger RFR Solutions möjlighet att presentera sin verksamhet samt diskutera samarbetsmöjligheter med representanter från de båda forskningsanläggningarna. RFR Solutions arbetar redan idag med MaxLab4, ESS och CERN.

Nyhetsarkiv

Semesterstängt

2016-06-30

Semesterstängt

2015-06-23

Semesterstängt

2014-06-24

Ny hemsida

2014-06-16